Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

17 października 2014r. w Białymstoku miał miejsce III Podlaski Kongres Kobiet, na który wzorem roku ubiegłego wybrały się nasze członkinie. Wzięły udział w zorganizowanych na ten dzień dwóch sesjach, a także w warsztatach tematycznych. Na zakończenie wspólnie spędzonego czasu odbył się pokaz mody oraz widowisko artystyczne.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"