Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” wspólnie ze Stowarzyszeniem Północno – Wschodnią Lokalną Grupą Działania „Szelment” w okresie wrzesień 2013r. – marzec 2014r. zrealizowała projekt współpracy pt. „Promocja i rozwój regionów”. Jego celem była promocja terenów północno – wschodniej Suwalszczyzny oraz Augustowa i jego okolic czyli obszarów funkcjonowania obydwu LGD.  W ramach projektu wzięliśmy udział w III Międzynarodowych Targach Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny w 2013r., rozszerzyliśmy ofertę turystyczną poprzez opracowanie i wdrożenie questów oraz nagraliśmy filmy promocyjne z terenów naszych członkowskich gmin.

Zapraszamy do zapoznania się z dziedzictwem naszego regionu.  
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"