Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Jarmark Piaseczyński - 08.09.2013

Jarmark Piaseczyński to coroczna impreza plenerowa, której celem jest nawiązanie do dawnej tradycji organizowania w Piasecznie targów wielkich (jarmarków). Zamierzeniem jego organizatorów jest odtworzenie klimatu dawnych jarmarków, przybliżenie kultury tradycyjnej i dawnego rzemiosła oraz zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturowym regionu. Impreza charakteryzuje się bogatym programem artystycznym poprzez występy miejscowych oraz zapraszanych zespołów ludowych z całej Polski, występy zespołów folkowych, historyczne pokazy konne, pokazy rycerskie, plenerowe przedstawienia teatralne, pokazy dawnego rzemiosła. Podczas jarmarku w Parku Miejskim rozstawiane są także kramy handlowe z wyrobami garncarskimi, kowalskimi, rękodziełem, ozdobami, a także z potrawami kuchni tradycyjnej.

Od 2006 roku realizowany jest cykl "Spotkanie regionów". W jego ramach organizatorzy starają się przybliżyć mieszkańcom kulturę innych regionów Polski. Na jarmark zapraszani są przedstawiciele różnych regionów etnograficznych, które wyróżniają się zachowaną do dziś tradycyjną kulturą ludową. Podczas imprezy uczestnicy mają okazję zobaczyć stroje ludowe, wyroby sztuki ludowej i rzemiosła, poznać repertuar muzyczny, a także smak kuchni regionalnej zapraszanych gości.

W tym roku Jarmark Piaseczyński odbył się 8.09.2013r. - już po raz dziewiąty. W ramach cyklu "Spotkania regionów" zaprezentowała się Suwalszczyzna. Nie zabrakło tam również naszego Stowarzyszenia.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"