Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

W dniu 6 listopada 2012r. nasze Stowarzyszenie gościło przedstawicieli Stowarzyszenia Północno – Wschodniej Lokalnej Grupy Działania Szelment oraz Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi. Spotkanie dotyczyło wymiany pomysłów w celu realizacji projektu współpracy. Aby jak najlepiej osiągnąć wyznaczone cele naszych strategii podjęliśmy decyzję o organizacji questingu. Jego celem jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe, będąc jednocześnie ciekawą metodą promocji regionów i obiektów.

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"