Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

LGD Kanał Augustowski i Rospuda laureatem konkursu PODLASKI INNOWATOR 2012

w kategorii INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA INNOWACJE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-  Kanał Augustowski i Rospuda zostało laureatem konkursu PODLASKI INNOWATOR 2012 w kategorii INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA INNOWACJE. To zaszczytne wyróżnienie zostało odebrane w dniu 1 czerwca 2012r. przez Panią Elżbietę Pszczoła-Prezes Stowarzyszenia, Panią Ewę Konstantynowicz- Członka Zarządu oraz Pana Tomasza Tomaszewskiego-Skarbnika, w Białymstoku, podczas uroczystej Gali.

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku wyróżniając nasze Stowarzyszenie uznali osiągnięcia Lokalnej Grupy Działania –Kanał Augustowski i Rospuda za ważne z punktu widzenia społecznego.


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"