Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

W dniach 24 - 25 maja 2012r. gościliśmy na naszych terenach członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” wraz z ich lokalnymi liderami, twórcami oraz działaczami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem LGD. Podzieliliśmy się także swoim doświadczeniem w zakresie wdrażania LSR. Grupę bardzo serdecznie przyjął również wójt gminy Płaska - Wiesław Gołaszewski, który przedstawił ofertę turystyczną Gminy Płaska w postaci nowopowstałego budynku Centrum Informacji Turystycznej na który składają się obiekt sportowy z boiskami do piłki nożnej, siatkówki i tenisa ziemnego oraz 3,5 km ścieżka pieszo — rowerowo - narciarska. Wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu tego imponującego obiektu. Stworzenie takiej oferty rekreacyjno- sportowej było możliwe dzięki środkom unijnym. Dzięki uprzejmości wójta goście zapoznali się z walorami przyrodniczymi i kulturalnymi gminy, zobaczyli nasz piękny i jakże popularny szlak wodny - Kanał Augustowski, jedyne w Europie wodne przejście graniczne - Śluzę Kurzyniec, a także Śluzę Perkuć.
Zwiedzili zespół kościoła parafialnego p. w. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce, Sanktuarium p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Studzienicznej, obejrzeli piękne zakątki, racjonalnie wykorzystywane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dynamicznie rozwijającą się lokalną społeczność, w tym przedsiębiorczość przy użyciu środków unijnych, bogatą ofertę turystyczną.


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"