Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

W dniach 7 – 8 października 2011r. odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyczne na Pograniczu EXPO Sejny. Impreza promowała głównie ofertę turystyczną z pogranicza polsko – litewskiego. Wzięło w niej udział ponad 120 wystawców z: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego. Oferty na targach zaprezentowały biura podróży, hotele, właściciele gospodarstw agroturystycznych, samorządy oraz organizacje zajmujące się turystyką. Na stoiskach dostępne były ulotki i oferty turystyczne, można było spróbować regionalnych potraw, a także obejrzeć ludowe rękodzieło. Nasze Stowarzyszenie również promowało się na niniejszych Targach. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"