Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

W dniach 2 – 4 czerwca 2011r. został zorganizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych wyjazd studyjny do modelowych wsi tematycznych pn. „Promocja wiosek tematycznych”. Celem wizyty było przeniesienie dobrych praktyk wdrażania sołeckich strategii rozwoju oraz nabywanie umiejętności wykorzystywania lokalnych zasobów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa podlaskiego i wymiana doświadczeń w przedmiotowym zakresie. Miejscem realizacji były wsie tematyczne w województwie zachodniopomorskim: Sierakowo Sławieńskie, Dąbrowa i Paproty. Autorem zdjęć jest Pan Romuald Ziółkowski.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"