Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

W dniu 22.02.2010r na terenie działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” gościła delegacja LGD „Druskienniki” z Litwy z Panią wicemer Krystyną Miśkinienie . Członkowie Lokalnych Grup Działania z Augustowszczyzny i Druskiennik pracują na rzecz aktywizowania terenów wiejskich. Przedstawiciele obu stowarzyszeń podpisali w tym dniu porozumienie o współpracy międzynarodowej, mające ułatwić zdobywanie środków unijnych i wymianę doświadczeń.

Oprócz zwiedzania trzech gmin – Augustów, Nowinka i Płaska, goście z Litwy obejrzeli prezentacje multimedialne na temat walorów przyrodniczych i kulturalnych, przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie, samorząd Gminy Płaska oraz Nowinka.

W ramach wspólnego projektu obie Lokalne Grupy Działania zamierzają pielęgnować tradycję, kuchnię regionalną, lokalnych twórców. Planują wesprzeć samorządy w organizacji działań kulturalnych, zorganizować imprezy folklorystyczne, festyny oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży np. poprzez wymianę międzynarodową. Niewykluczone, że uda się także przygotować różnego rodzaju warsztaty czy szkolenia. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"