Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Wyniki naboru - VII'2016

27-07-2016

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje:

1. W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. zarządzania projektami wybrana została Pani Alina Saczek.

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz najlepiej zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. animacji, doradztwa i współpracy stanowiska nie obsadzono.

Nie złożono żadnych dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu o naborze stanowisko.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"