Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na Walne Zebranie w dniu 14/06/2016

31-05-2016
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej.


Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania –

Kanał Augustowski”


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej.


Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania;

II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza;

III. Przyjęcie porządku obrad;

IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok

- podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie;

V. Przedstawienie sprawozdania w trakcie realizacji LSR

- podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie;

VI. Wniosek Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;

VII. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

- podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany;

VIII. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne;

IX. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad może ulec zmianie.

 

Liczę na Państwa obecność.

 

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Zarządu

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"