Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Konkurs Mikrograntów

16-02-2016
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” prowadzi nabór podmiotów chętnych do wzięcia udziału w Konkursie Mikrograntów ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Głównym celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Celem szczegółowym, które zamierza zrealizować nasze Stowarzyszenie jest promocja sadzenia drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb jako elementu adaptacji do zmian klimatu.

Proponowana dotacja dla jednego podmiotu to maksymalnie 2.000 zł.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

 

W ramach Konkursu projekty mogą być realizowane najwcześniej od dnia podpisania umowy z LGD a ich realizacja musi zakończyć się najpóźniej do 31.07.2016r.

 

Miejscem realizacji projektów powinny być województwo podlaskie lub/i województwo warmińsko-mazurskie.

 

Projekty inwestycyjne obejmują realizację mikro-inwestycji w obszarach w zakresie zakładania, odtworzenia, pielęgnacji ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów oraz pod nr tel. 87 643 30 56.

 

Zgłoszenia pisemne należy składać do dnia 17 lutego br.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"