Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na Walne Zebranie w dniu 29/12/2015

15-12-2015
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.
 
Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania –

Kanał Augustowski i Rospuda”

  

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania;

II. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza;

III. Przyjęcie porządku obrad;

IV. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR;

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 84/15 z dnia 5 października 2015r. w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”;

VI. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne;

VII. Zamknięcie obrad.

 

Liczę na Państwa obecność.

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Zarządu

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"