Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne

05-11-2015

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne, które odbędą się:

1.  13 listopada 2015r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie;

2. 16 listopada 2015r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie;

3. 16 listopada 2015r. o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej.

 

Spotkania będą poświęcone tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, możliwościom pozyskania wsparcia w ramach funduszy EFS i EFRR na działania, które przyczynią się do rozwoju regionu oraz zebraniu informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców.

 

Zaproszenie na spotkania - dokument do pobrania.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"