Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Informacja o złożonych wnioskach

17-02-2010
19 stycznia 2010 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” zakończyło nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś 4 – Leader dla „Małych Projektów” i działań w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Więcej informacji o złożonych wnioskach tutaj.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"