Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na szkolenie 26-29.05.2015

21-05-2015
Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniach 26-29.05.2015r. na bardzo ważne szkolenie dotyczące rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Program szkolenia w sposób teoretyczny i praktyczny przybliży Państwu standardy i przepisy regulujące przygotowanie bazy noclegowej i świadczenie usług turystycznych na wsi, w tym aktualny System Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej (WBN). Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny prześledzić jak odbywa się kategoryzacja kwater, co da podstawę zainteresowanym osobom do zdobycia w przyszłości, podczas kolejnych szkoleń, uprawnień Inspektora Kategoryzacji WBN.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mogli w terenie przetestować audioprzewodniki jako nowe narzędzia ułatwiające poznawanie atrakcji Suwalszczyzny.

Szkolenie jest realizowane przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną w ramach cyklu szkoleń prowadzonych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (informacje i ramowy program w załączeniu).

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres: sirt@suwalki-turystyka,info.pl lub faksem: 87/566 5872. Kwalifikacja na szkolenie będzie odbywała się według kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 509 400 245, 87/566 54 94, 87/566 5872 lub w biurze SIRT: ul. Kościuszki 82/7, 16-400 Suwałki.

Załączniki:
1.Zaproszenie na szkolenie.
2.Zaproszenie do udziału w szkoleniu.
3.Program szkolenia.
4.Karta zgłoszeniowa.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"