Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty „Kreowanie marki regionu i marketing miejsc”

16-03-2015
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach
pt. „Kreowanie marki regionu i marketing miejsc”, które odbędą się w dniu 26.03.2015r.
w Hostelu Augustów, ul. 1. Pułku Ułanów Krechowieckich 2 w Augustowie.
Spotkanie poprowadzi Pan Bohdan Pawłowicz, ekspert z dziedziny komunikacji
marketingowej.
Warsztaty mają na celu dostarczenie fachowej wiedzy z zakresu promocji miejsc i regionu.
Spotkanie będzie miało głównie charakter praktyczny, podczas zajęć zostaną, także
przedstawione dobre praktyki i mechanizmy współpracy z innych regionów Polski.
Warsztaty mają charakter nieodpłatny, aby zgłosić swoje uczestnictwo należy wypełnić
kartę zgłoszeniową, załączoną do niniejszego pisma oraz przesłać na adres
sirt@suwalki-turystyka.info.pl lub dostarczyć osobiście do biura Suwalskiej Izby
Rolniczo-Turystycznej, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki.
Szczegółowych informacji na temat udzieli Pani Renata Zakrzewska tel. 87 566 58 72.
Powyższe warsztaty odbywają się w ramach prowadzonej przez Suwalską Izbę Rolniczo-
Turystyczną od stycznia do czerwca 2015r. Ogólnopolskiej Kampanii Promocyjnej
Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej pod hasłem „Suwalszczyzna kraina

jak baśń”.

Ramowy program

Karta zgłoszeniowa

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"