Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Spotkanie informacyjne - 27.X.2014

24-10-2014

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „RPW 2014-2020 jako kontynuacja dobrych praktyk poprzedniej perspektywy finansowej” , które odbędzie się na terenie objętym działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej  „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w dniu 27 października 2014 r. o godz.13.00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach ul. Innowacyjna 1.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Cezary Cieślukowski

Program

I. Stan wdrażania PROW 2007-2013 i 2014-2020

   1. Realizacji PROW 2007-2013 w Województwie Podlaskim – Wiesław Kamieński

       Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

    2.Złożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 –Elżbieta Filipowicz

       Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Dobre praktyki

  1. Najciekawsze projekty PROW 2007-2013 – Urszula Wojszel Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"