Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na posiedzenia Rady w dniu 22/07/2014

14-07-2014

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w celu wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się 22 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej (budynek Centrum Informacji Turystycznej), o godzinie 12.00.  

Porządek obrad posiedzenia:

1)     Otwarcie posiedzenia Rady;

2)    Wybór Komisji Skrutacyjnej;

3)    Uchwalenie porządku obrad Rady;

4)    Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;

5) Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Małe projekty;

6) Podjęcie uchwał o wyborze operacji do finansowania – Małe projekty:

6a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania;

6b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania;

7) Wolne wnioski, dyskusja;

8) Zakończenie posiedzenia Rady.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”

 

    Wiesław Gołaszewski

 


Zaproszenie w formacie pdf - do pobrania.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"