Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Nabór wniosków 17.03 - 31.03.2014

28-02-2014
Zarząd Województwa Podlaskiego
podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Więcej o naborze

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"