Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie - 10 lipca 2012

02-07-2012
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w celu wyboru operacji do finansowaniaAugustów, 2 lipca 2012r.

Członkowie Rady Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania –

Kanał Augustowski i Rospuda”


 

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w celu wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się 10 lipca 2012r. w siedzibie biura LGD przy ul. Wojska Polskiego 51 w Augustowie, o godzinie 12.00.

Porządek obrad posiedzenia:

1)    Otwarcie posiedzenia Rady;

2)    Wybór Komisji Skrutacyjnej ;

3)    Uchwalenie porządku obrad Rady;

4)    Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

4 a) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;

5)    Podjęcie uchwały o wyborze operacji do finansowania;

5 a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków;

6) Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi;

6 a) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;

7) Podjęcie uchwały o wyborze operacji do finansowania;

7 a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków;

8) Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Małe projekty;

8 a) Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Rady;

9) Podjęcie uchwał o wyborze operacji do finansowania;

9 a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków;

10) Wolne wnioski, dyskusja;

11) Zakończenie posiedzenia Rady.

 

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania –

Kanał Augustowski i Rospuda”

Wiesław Gołaszewski

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"