Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Informacja o projekcie "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Nowinka"

26-04-2012

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” działająca na terenie 3 gmin powiatu augustowskiego: Augustów, Nowinka i Płaska od 01.01.2012 r. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Nowinka” mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z terenu Gminy Nowinka.

http://www.cal-nowinka.ron.pl

Informacja w postaci pliku pdf - do pobrania.

http://www.cal-nowinka.ron.pl

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” działająca na terenie 3 gmin powiatu augustowskiego: Augustów, Nowinka i Płaska od 01.01.2012 r. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Nowinka” mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z terenu Gminy Nowinka. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, oraz Budżet Państwa. Grupą docelową projektu jest 20 niezatrudnionych osób, w tym co najmniej 12 osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących Gminę Nowinka. Pośród 20 uczestników projektu 11 osób będą stanowiły kobiety.

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej instytucji oferującej nowe metody indywidualnego i środowiskowego wsparcia na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej – Centrum Aktywności Lokalnej, które będzie miało siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince. Kolejne działania przewidziane w projekcie to:

  • Warsztaty „Fabryka optymizmu”, w trakcie których uczestnicy nabędą umiejętności komunikacji międzyludzkiej, asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz autoprezentacji;
  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których rezultatem będzie opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika warsztatów;
  • Wizyta studyjna na terenie wsi tematycznych Podlasia oraz zapoznanie się z ofertą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce.

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"