Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Forum podlaskich LGD - XI'2011

23-11-2011
W dniach 8 – 9 listopada 2011r. w Lipowym Moście k. Supraśla odbyła się konferencja pn. „Forum Podlaskich LGD. KSOW – plany, rozwój, perspektywy współpracy”.

W dniach 8 – 9 listopada 2011r. w Lipowym Moście k. Supraśla odbyła się konferencja pn. „Forum Podlaskich LGD. KSOW – plany, rozwój, perspektywy współpracy”. Celem spotkania zainicjowanym przez LGD Puszcza Knyszyńska było wsparcie działań podlaskich LGD we wdrażaniu Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013, a w szczególności omówienie zmian przygotowywanych we wdrażaniu „Małych projektów”. Konferencja była również okazją do podsumowania i prezentacji realizacji działań KSOW w latach 2012 – 2013 oraz zapoznania się z perspektywami współpracy pomiędzy podlaskimi LGD w ramach Podlaskiej Sieci LGD.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"