Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Konferencja pn. „Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia”

20-07-2011
W dniach 29 – 30 czerwca 2011r. w Białowieży odbyła się konferencja pn. „Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia”.

W dniach 29 – 30 czerwca 2011r. w Białowieży odbyła się konferencja pn. „Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia”. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego oraz Samorządu Województwa we wdrażaniu Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013, a także przybliżenie perspektywy realizacji działań KSOW w latach 2012 – 2013. Spotkanie było również szansą do zaprezentowania dotychczasowych dokonań wszystkich LGD, wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"