Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Ogłoszenie o bezpłatnych szkoleniach dla rolników oraz domowników rolników z województwa podlaskiego

11-03-2011
Firma Lechaa Consulting sp. z o.o. realizująca projekt Droga do celu w ramach poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy podpisanej z wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenia ....
ZAPRASZAMY ROLNIKÓW ORAZ DOMOWNIKÓW ROLNIKÓW Z WOJ. PODLASKIEGO NA BEZPŁATNE SZKOLENIA:
1. PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ I KANCELARYJNEJ
2. SEKRETARKA/ASYSTENTKA Z OBSŁUGĄ BAZ DANYCH
3. PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KADROWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
5. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6. PROWADZENIE I PROMOCJA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO Z
ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

Adres strony internetowej: www.drogadocelu.lechaa.pl
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"