Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Listy wybranych i niewybranych operacji z naboru wniosków 28.12.2010 – 26.01.2011.

21-02-2011
W dniu 10.02.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał augustowski i Rospuda”, na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania.

W terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady w sprawie oceny operacji, w związku z tym - zgodnie z procedurą wyboru operacji, zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju - wyboru operacji do dofinansowania dokonano do wysokości limitu środków dostępnych w ramach naboru, począwszy od miejsca pierwszego na liście ocenionych operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały złożone do LGD zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Z dniem przekazania dokumentacji rozpocznie się dalsze rozpatrzenie wniosków przez samorząd województwa, które odbywać się będzie w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach zewnętrznych.


Poniżej do pobrania uchwały z zatwierdzonymi i niezatwierdzonymi wnioskami:

1.Uchwała nr 7/I/11 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2.Uchwała nr 8/I/11 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

3.Uchwała nr 9/I/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

4.Uchwała nr 10/I/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"