Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Wyjaśnienie dot. przesunięcia terminu walnego zebrania

10-01-2011

Uprzejmie informuję, iż z przyczyn od nas niezależnych termin Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”, został przesunięty z dnia 24 stycznia 2011 r. na dzień 21 stycznia 2010r. (piątek) godz.14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie. Porządek obrad nie uległ zmianie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków. Niniejsze posiedzenie zaszczyci swoją obecnością Pan Cezary  Cieślukowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pan Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Liczę na Państwa niezawodną obecność.

 

Z poważaniem,

Prezes

Elżbieta Pszczoła

 

Wyjaśnienie do pobrania (pdf)

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"