Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zaproszenie na walne zebranie

10-01-2011
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”, które odbędzie się w dniu
21 stycznia 2010r. (piątek) godz.14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.

Porządek zebrania:

1.Szkolenie członków Stowarzyszenia w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych z PO „Ryby”- przedstawiciel Euroregionu Niemen

2. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

Porządek obrad:
1) Otwarcie Zebrania;
2) Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady;
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;
6) Wolne wnioski, sprawy organizacyjne;
7) Zamknięcie obrad.

3. Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt „Bliżej ekspresji twórczej i tradycji w
rejonie Pogranicza”- LGD Kanał Augustowski i Rospuda.
Zwracam się również z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej za 2011r. w przypadku Państwa Członków, którzy dotychczas tego nie uczynili ( 20 zł- osoba fizyczna, 50 zł przedsiębiorca, na konto: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
i Rospuda’’, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów nr konta: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4500 8425 1289.

Z poważaniem,
Prezes
Elżbieta PszczołaZaproszenie na walne zebranie do pobrania (pdf)

 

Augustów, 10 stycznia 2011 r.

Pan/i

……………………………………………..

……………………………………………..

Członek Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2010r. (piątek) godz.14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie w następującym porządku:

 

 

Porządek obrad:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwracam się również z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej za 2011r. w przypadku Państwa Członków, którzy dotychczas tego nie uczynili ( 20 zł- osoba fizyczna, 50 zł przedsiębiorca, na konto: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda’’, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów nr konta: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4500 8425 1289.

Z poważaniem,

Prezes

Elżbieta Pszczoła

 

 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"