Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Bezpłatne warsztaty "Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej”

30-11-2010

W imieniu Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego

mamy przyjemność zaprosić

mieszkańców powiatu augustowskiego

do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej”

 

realizowanych w ramach projektu
„Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz przez Budżet Państwa


W imieniu Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego
mamy przyjemność zaprosić

mieszkańców powiatu augustowskiego

do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej”

realizowanych w ramach projektu
„Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz przez Budżet Państwa

Warsztaty odbędą się w dniach 7 i 8 grudnia 2010 r. (wtorek, środa)
w godzinach odpowiednio 9.00-16.00 oraz 9.00-12.15
w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie Drugim.

Warsztaty poprowadzi Elżbieta Pszczoła – Prezes LGD

Warsztaty skierowane są do:

 • członków organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli władz lokalnych
 • przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia
 • instytucji pomocy społecznej
 • lokalnych przedsiębiorców
 • lokalnych animatorów

Uwaga! Warsztaty kierujemy do osób zamieszkałych w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców!
(w przypadku osób delegowanych przez instytucje decyduje siedziba instytucji/organizacji)

Celem warsztatów jest:

 • promocja ekonomii społecznej
 • wypracowanie i nawiązanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w powiecie augustowskim
 • opracowanie „Lokalnej mapy drogowej Ekonomii Społecznej”,
  która przyjmie formę publikacji.

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2010 r.
Ilość miejsc jest ograniczona: 20 osób.

UWAGA! Warsztaty są całkowicie bezpłatne.

Finansujemy: trenera, materiały szkoleniowe, promocyjne oraz poczęstunek.

Aby wziąć udział w warsztatach należy:
wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć go do Fundacji EFORT:
drogą mailową na adres biuro@efort.pl, faksem pod numer: 85 663 16 93,
listownie lub osobiście do biura Fundacji EFORT.

Zapisy i informacje:

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego
ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin
Tel./fax: 85 6631693, 667500024
e-mail biuro@efort.pl, http://www.efort.pl/

 

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram warsztatów w powiecie augustowskim

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"