Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Podpisanie umowy grantowej z "Euroregionem Niemen"

20-08-2010

Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją informuję Państwa, iż w dniu 18.08.2010r., po długich staraniach, w Euroregionie Niemen w Suwałkach podpisana została umowa grantowa  pomiędzy Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski i Rospuda”, partnerem litewskim LGD „Druskienniki” a Wiodącą Instytucją Zarządzającą –Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” oraz Instytucją Publiczną „PVC” na realizację projektu „Bliżej ekspresji twórczej i tradycji w rejonie pogranicza” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa –Polska 2007-2013.

Całkowity budżet projektu dotyczący Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski i Rospuda” opiewa na kwotę 40 661 Euro. Środki EFRR stanowią kwotę 34 561,85 Euro, wkład własny – 6 099,15 Euro.

Realizacja projektu będzie polegać na zebraniu tradycyjnych, regionalnych przepisów przez etnografów i na tej podstawie przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych kuchni tradycyjnej, regionalnej w gminie Augustów, Nowinka i Płaska. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne w gminie Nowinka. W warsztatach tych będą uczestniczyli również przedstawiciele z Litwy. Podsumowaniem dorobku tych zajęć będą festyny w każdej z gmin, na których zaprezentowane zostanie jadło regionalne oraz prace plastyczne dzieci i młodzieży wytworzone na warsztatach.

Aby dorobek i praca uczestników nie uległy zapomnieniu wydany zostanie również dwujęzyczny folder ( w j. polskim i litewskim) prezentujący przepisy kuchni regionalnej, fotografie potraw oraz sposób ich przygotowania. W festynach uczestniczyć będą zespoły ludowe z naszego terenu oraz z Litwy. Gościć też będziemy gości honorowych z Litwy.

Te same działania wykona partner litewski.

Wszystkie działania projektu skierowane będą do mieszkańców gmin: Augustów, Nowinka, Płaska. Celem projektu jest edukacja publiczna w zakresie kultywowania tradycji i historii regionu. Projekt przyczyni się do promocji gmin oraz aktywizacji mieszkańców gmin. Projekt opiera się na współpracy ze społecznością lokalną gmin i społecznością Rejonu Druskiennik na Litwie. Przyczyni się do rozwoju turystyki i agroturystyki.

 

Galerie zdjęć z warsztatów (stan na 18 listopada 2010):

Płaska

Nowinka

Żarnowo

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"